Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie

Kolorowy pasek

Rodzina 500+

Wnioski przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - Mielno,  ul. 6-go Marca 35 pokój nr 14.

w następujących godzinach:

  • poniedziałek - piątek: od 7:30 do 15:00

Świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; 5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
2. Dowód osobisty.
3. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym osiąganych przez osoby fizycznej w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (dotyczy osób składających wniosek na pierwsze dziecko).
4. Oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dotyczy osób składających wniosek na pierwsze dziecko).
5. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. (dotyczy osób składających wniosek na pierwsze dziecko).
6. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka dziecko.
7. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjne o przysposobienie dziecka.
8. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
9. Oświadczenie o sposobie wypłaty.
10.Pracownik ma prawo żądać innych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy.

Szczegółowe informacje oraz najczęściej zadawane pytania dot. Programu 500+ znajdują się na stronie - https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/

Wnioski będzie można składać drogą tradycyjną (papierowo) lub elektronicznie.

Wnioski i oświadczenia zjadą Państwo na stronie - http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Poniżej znajduje się odnośnik do systemu teleinformatycznego "Emp@tia" za pomocą, którego będzie można złożyć przedmiotowy wniosek:

Panel główny systemu "Emp@tia" (kliknij aby przejść)

Dzięki tej metodzie nie muszą Państwo stać w kolejce, a wnioski można złożyć w dowolnym dniu i momencie dogodnym dla Państwa przy użyciu komputera z dostępem do internetu.

 

Infolinia Rodzina 500+ - http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7723,start-programu-rodzina-500-plus-juz-za-miesiac.html

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej - http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7737,swiadczenie-500-zl-dla-dzieci-w-pieczy-zastepczej.html

Program Rodzina 500 plus w UE - http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7730,program-rodzina-500-plus-w-ue.html

Załączniki

rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (804.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek na stary okres, kończący się 30 września 2017r. (139.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek na nowy okres, rozpoczynający się 1 października 2017r. (140.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ustwa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (918.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Czycz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Czycz
Data wprowadzenia:2016-03-03 10:27:35
Opublikował:Adam Czycz
Data publikacji:2016-03-03 10:46:24
Ostatnia zmiana:2018-03-21 11:07:16
Ilość wyświetleń:1974

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij